Ana içeriğe atla

GDO YÖNETMELİĞİ

GDO YÖNETMELİĞİ ÇIKTI
Gen kaynaklarımız tehlilkede; gıdalarımız daha güvensiz!
Dünyada gen transferleriyle üretilen GDO'lü tarımsal ürünlerin yaygınlaşması ile birlikte tüm ülkeler bu ürünlere karşı çeşitli önlemler ve uygulamalar hayata geçirdiler. Bazı ülkeler bu ürünlerin insana ve doğal flora ve faunaya verdiği zararı önemseyerek yasaklarken bazıları da sınırlı serbestlik yolunu seçti. Ancak başta ABD olmak üzere Çin, Brezilya, Hindistan, Arjantin, İspanya, Meksika'nın da içinde olduğu Otuzu aşkın ülke GDO'lu ürünleri serbest bırakmış durumda.
Ülkemizde hükümetler ise bu GDO konusunda 1998'den beri beri bir “Biyogüvenlik Yasası” için tasarı hazırlamalarına karşın; bu ürünlerin ülkemize girişlerine sessizce onay verdiler. Öte yandan da GDO'lu ürünlerin ülkemizde yasak olduğunu açıklamaktan geri kalmadılar.
GDO'lu ürünlerin Doğal ortama, insan sağlığına ve gen kaynaklarıne olumsuz etkileri bilim insanları ve araştırmacılarca ortaya konulup gerekli uyarıların yapılmış olmasına rağmen ABD'nin baskısı, Uluslararası tekellerin isteği ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dayatmasıyla pekçok ülke GDO'lu ürünlere teslim olmuş durumdadır.
Mevcut hükümetimiz de bu çerçevede 26 Ekim 2009'da çıkardığı “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı İşlenmesi İhracatı Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik”le ülkemiz doğasını, insanını GDO'ların yıkımına açmıştır.
GDO yönetmeliği daha başında “hayvan sağlığı ve refahı”ndan bahsederek başlamış söze (herhalde dil sürçmesidir ya da “yasayı çıkarmak daha zor olacak(!) bunu yönetmeliğe çevirelim” telaşından böyle olmuş da olabilir). Bu “sürçü lisan” insan refahının gözetilmediğinin itirafı gibi.
Yönetmelik GDO'lu ürünlerin zararlarını mahçup bir tarzda kabul ediyor. 5. Madde (2) bendinde ithal edilen, üretilen ve dağıtımı yapılan GDO'lu ürünün zararının ortaya çıkması durumunda işletmecinin bu zararı bakanlığa bildireceğini ve gerekli önlemleri alacağını öngörüyor. Buna göre; GDO'lu firma üretimi yapacak herhangi bir olumsuzluk çıkarsa(!) bu firmada insaflıysa ürünü çekecek ve tüketicileri bilgilendirecek... Bana inandırıcı gelmedi! Ya size..! GDO ile ilgili zararların telafisi nasıl olacak? Yok olan bir gen zenginliğini nasıl geri getirebileceksiniz?
Yönetmelik hukukta delillerin karatılması olarak tanımlanacak bir hüküm içeriyor. Yine 5. Madde (8). bendinde doğal ürünlerin GDO'suz olduğuna dair bir etiket taşıyamayacağı belirtiliyor. Tüketeceğimiz bütün ürünlerin GDO'lu olabileceği ve Binde 9'un altındaki GDO katkısını da GDO'lu olarak adlandırılmayacağı hükmüyle birleşince de tüm gıdaların GDO'lu olması olasılığı giderek yükselmektedir. DİKKAT! Her gıda GDO'lu olabilir!
GDO yönetmeliği ithal edilecek bir ürün için geldiği ülkede 3 yıl önce tescil edilmiş ve dağıtım ve kullanım için gerekli izinlerin verilmiş olmasını yeterli buluyor. Bunun yanısıra Bu ürünlerde ortaya çıkacak yeni riskler için Üretici ve ithalatçı firmanın gerekli önlemleri alacağını ve uyarılarda bulunacağını şart olarak belirtiyor.
Görünen o ki, GDO yönetmeliği; Dünyadaki sayılı gen kaynaklarının ikisinin bulunduğu ülkemiz gen zenginliğini tehdit edecek argümanlar içeriyor. Ayrıca beyaz zehir olarak adlandırılan ve obezitenin kaynağı olan nişasta bazlı yapay tadlandırıcılarla birlikte ülkemizde doğal ve sağlıklı besine ulaşım giderek zorlaşacaktır. Buna bir de Şeker Pancarı üretiminin sınırlandırılması ve Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecini de eklediğimizde durum daha da tehlikeli hal alıyor.
Bir kıta florası özelliği gösteren Anadolu florasının korunması gerekiyor. Bu zenginliği tehdit eden en büyük tehlike: GDO “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı İşlenmesi İhracatı Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik”tir.
GDO yönetmeliğinin iptal edilerek tarımın anavatanı olan bu toprakları GDO tehlikesinden koruyacak “Biyogüvenlik Yasası”nın GDO'lu ürünleri yasaklayan bir düzenlemeyle çıkması gerekmektedir. Bunu hükümetin yapacağını düşünmek hayalcilik olur. Başta üreticiler olmak üzere sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri emperyalist talanın bir biçimi olan GDO tehlikesine karşı gereken yanıtı verecektir. Aksi takdirde çocuklarımızın geleçeği tehlikeye düşecektir.
GDO Yönetmeliğiyle; gen kaynaklarımız tehlilkede; gıdalarımız daha güvensiz!

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

BİLİMİ HALKLA BULUŞTURAN BİLİM İNSANI: ARŞİMET

Bilime sayısız katkılar sunan Arşimet o dönemde Yunan adası olan Sicilya’nın Sirakuza şehrinde doğmuştur.(MÖ:287) Dönemin bilim insanları Dünya'yı ve Evren'i anlamaya ve onu hesaplamaya çalışıyorlardı Dünya'yı, Ay’ı, Güneş’i ve yıldızları nasıl ölçeceklerdi? Yıldızlar ne kadar uzaktaydılar? Evren’i kim ölçecekti?
İskenderiye bilim ocağında yetişmiş Arşimet bu işi üzerine aldı.
Çalışmalarına o güne kadar astronomların kafasını yoran sorun olan dünyayı ölçmekle işe başladı. Arşimet,İskenderiye Kütüphanesine sunmasına rağmen kabul görmeyen "Kum Tanelerinin Sayısına Dair’ kitabını Kral Gienon’a sunarak: “Syrakuzai’de ya da Sicilya’daki kumları değil, üzerinde insanın yaşadığı ve yaşamadığı, bütün kıtaları kastediyorum.” diyecektir.
Kum taneciğini baz alarak ölçümler yapan Arşimet yıldızların çok uzak olduğunu öğrenmiştir. İskenderiye’de Nil nehrini dizginleyerek tarlaların sulanmasında kullanılan Arşimet Burgusu’nu icad etmiştir. Ve bu icadı uzun sure İspanya'daki ma…

ZEYTİNLİKLER TEHDİT ALTINDA

ZEYTİNLİK ALANLARA İMAR TEHDİDİ
Kemal KURTUL
Ziraat Mühendisi
02.07.2014

Hükumet tarafından 16 Haziran 2014 tarihinde TBMM'ne “Enerji Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sunuldu.
Kıyaklar enerji şirketlerine!
Tasarı Enerji yatırımı yapan şirketlerin bu yatırımlarda yaptıkları fazla harcamalarının karşılanması ve mali sürdürülebilirlik açısından sorun yaşamalarını önlemek amacıyla yeni kıyaklarla destekleneceklerinin amaçlandığı gerekçede belirtilmektedir.

“Enerjiden zeytine ne” denilmesin!
Şimdiye kadar yeterince dokunulmamış zeytin ve zeytinliklere bu kanun tasarısıyla tamamen dokunulacaktır.
Gerekçede “... madencilik ile jeotermal, doğalgaz ve petrole dönük yatırımlarda, kaynakların oluştukları yerde yapılması zorunlu olduğundan, ...yatırımlar ile alanların çakışması durumunda, zeytin sahasının vasfını kaybedip kaybetmediği ya da diğer faaliyetlere göre nispeten daha az faydalı olup ol…

TARIMIN KİTABI!

TARIMI BİTİR, BİR DE KİTAP YAZ!

2005 Haziran ayında başladığı Tarım ve Köyişleri (yeni adı: Gıda Tarım ve Hayvancılık) Bakanlığı görevini 10 yılı aşkındır sürdüren Mehdi Eker Ülke tarımına bunca hizmetinden sonra bu görevini bir kitapla taçlandırdı. Kitabın adı: "TARIMDAN KÜLTÜRE AGROSTRATEJİ".
Bakanlığı boyunca ülkemiz tarımı ve üretici aleyhine pekçok icraata imza atmıştır. Bazılarını anımsayalım:
Birinci sınıf tarım topraklarını ranta ve dolayısıyla betonlaşmaya açtı.
Meraları yine aynı amaç için peşkeş ortamı yarattı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yasasıyla ziraatçi dışında herkesi" tarım uzmanı"(!) yapmak için madde yazdı.
Nişasta Bazlı (Yapay) Tadlandırıcılara (NBŞ) ülke pazarını açtı. GDO'lu mısırdan üretilen yapay tadlandırıcıların önünü açarak Şeker pancarı üretimini kotaya koyarak şeker fabrikalarını atıl kapasitelere geriletti.
GDO Tekellerinin isteği doğrultıusunda GDO'lu ürünlerin ithalatına izin verdi.
Zeytinliklerin tahribi için Enerji …